Ôn tập Nhập môn công nghệ thông tin: Đề số 08 – EXCEL

Posted by on November 25, 2019
Hướng dẫn tự ôn tập Nhập môn công nghệ thông tin EXCEL đề ôn tập 08 – Tạo và định dạng bảng tính – VLOOKUP và HLOOKUP – SUMIF và SUMIFS …

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *