Phần mềm kiểm tra chính tả tiếng Việt hiệu quả nhất

Posted by on December 29, 2019
Để Tummo Spell 2018 cài đặt thành công, trong quá trình cài đặt bạn cần đợi cài xong Visual Studio Tools runtime, sau đó mới tiến hành click nút Exit để thoát chương trình cài đặt.

Download:
– Version 3.0.3

Nguồn: https://dirosa.me/

Xem thêm bài viết khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe


3 comments on "Phần mềm kiểm tra chính tả tiếng Việt hiệu quả nhất"

Sao mình ấn kiểm tra chính tả toàn bị đẩy ra khỏi trong Word hả ban?

Reply


thiên ngạo khương

December 29, 2019 at 4:28 am

anh ơi. em ấn vào cài đặt tummo spell 303 rồi, nhưng không có gì xảy ra cả. vào lại word cũng không thấy mục " Chính tả" phần add-in như của anh

Reply


Xin chào bạn, bạn có thể hướng dẫn thêm những từ sai lỗi chính tả cập nhật vào phầm mềm được không! thank.

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *