Phan Thị Hiền- GDTXK66A- Hướng dẫn học word và powerpoin- Bài 1 Hướng dẫn học word

Posted by on November 30, 2019
Ngày nay chiếc máy tính luôn gắn bó với chúng ta từ công việc đến cuộc sống hàng ngày. Việc sử dụng tin học văn phòng cũng trở nên hết sức quan trọng. Hầu hết các doanh nghiệp, công ty, trường học, các sinh viên, học sinh….đều phải biết đến word, powerpoin. Chính vì vậy kỹ năng sử dụng trình duyệt này là rất cần thiết và quan trọng

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *