PHÂN TÍCH KẾT CẤU BẰNG SAP 2000 TIN HỌC ỨNG DUNG

Posted by on October 27, 2019
Hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm Sap2000 để mô hình kết cấu phân tích. Hoàn thành bài tập và học phần Tin học ứng dụng.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *