Sắp xếp theo thứ tự trong Excel với hàm RANK

Posted by on November 30, 2019
Trong một bảng dữ liệu lớn, bạn cần tìm thứ hạng của một con số trong rất nhiều những con số sắp xếp không theo thứ tự. Khi đó, hàm Rank sẽ giúp bạn tìm được thứ hạng một cách nhanh chóng. Video này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm Rank trong Excel. #bhvtinhoc,#tinhoccanban,#tinhocvanphong

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *