Sapa địa điểm du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam. Sapa với hai sắc thái hạ và đông. Du lịch Việt NamSapa địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam. Một sapa với ruộng bậc thang ngút ngàn và một sapa mờ ảo với một mùa đông đầy tuyết phủ. Xem nhớ đăng ký nhỏ nha cả nhà.

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://dirosa.me/category/dia-diem/

Leave a Reply