Slide bài giảng hướng dẫn xử lý hình sự tội xâm hại tình dục trẻ em

Posted by on October 28, 2019
Bài giảng hướng dẫn áp dụng Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP của Tòa án nhân dân tôi cao về hướng dẫn xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi
Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *