Slide Powerpoint về văn học với Animation cực kì đẹp của cô giáo TH School – 9Slide• Đăng ký khóa học tại Hà Nội:
• Đăng ký khóa học tại Sài Gòn:
• Website:
• Facebook:
• Hotline: 035 807 3698
• Email: info@9slide.vn

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/

Comments (3)

  1. Duy Phùng 21/11/2019
  2. Ron Ron 21/11/2019
  3. Harun Kınalı 21/11/2019

Leave a Reply