Syria : Donald Trump chà đạp lên các mục tiêu truyền thống của Mỹ

Posted by on October 28, 2019
Syria : Donald Trump chà đạp lên các mục tiêu truyền thống của Mỹ Xin Kính chào Quý vị ,Việt Phố TV trụ sở tại California Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://dirosa.me/category/dia-diem/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *