Thiết kế ảnh nghệ thuật với powerpoint – P1

Posted by on October 30, 2019


Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/


One comment on "Thiết kế ảnh nghệ thuật với powerpoint – P1"

nếu như đã chỉ thì phải chỉ rõ ấn vào thanh gì chứ ạ, làm như này chẳng hiểu là ấn vào đâu để thực hiện thao tác luoonn :))

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *