Tin Học Căn Bản | #05 Hướng dẫn thêm mới & xóa tài khoản đăng nhập trên Windows 7

Posted by on November 10, 2019
Hướng dẫn nén và giải nén tập tin trong Windows 7. Hướng dẫn sử dụng phần mềm winrar để nén và giải nén tập tin. Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file…

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *