Tin Học Căn Bản | #07 Hướng dẫn sử dụng các công cụ trên Windows 7

Posted by on November 10, 2019
Hướng dẫn sử dụng các công cụ trên Windows 7. Hướng dẫn sử dụng các công cụ mặc định của Windows 7. Hướng dẫn đổi tên máy tính & tắt chế độ…

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *