Trích dẫn Kinh điển về SÁT NGHIỆP (khuyên người từ bỏ giết hại và rượu thịt) ◾ Thường Tàm

Posted by on December 29, 2019
— Youtube của Thường Tàm:
— Nguyên tác: Vạn thiện tiên tư – Chu An Sĩ – Việt dịch: Khuyên người bỏ sự giết hại – Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải. Hạ tải sách (pdf) tại đây:
— Công Đức Phóng Sanh – Pháp sư Viên Nhân – Nguyễn Minh Tiến soạn dịch. Hạ tải sách (pdf) tại đây:

🎁 ẤN TỐNG: 108 mẫu quà tùy chọn:
📚 CỘNG ĐỒNG LĂNG NGHIÊM:
📚 Các bạn thuộc CHÚ LĂNG NGHIÊM:
📚 Các bạn thuộc KINH LĂNG NGHIÊM:
📚 Ấn Tống PHÁP BẢO GIEO DUYÊN:
📚 Playlist VÌ SAO TÔI TRƯỜNG CHAY:
📚 Phương pháp ĐOẠN TRỪ ÁI DỤC:
📚 Nhạc THIỀN nhạc THẦN CHÚ tĩnh tâm:
📚 Lạy/tụng/đọc KINH VẠN PHẬT:
📚 Tất cả tư liệu về Lăng Nghiêm:

📥 tải Kinh Lăng Nghiêm:
📥 tải trọn bộ GIẢNG GIẢI Kinh Lăng Nghiêm:
📥 tải tài liệu HỌC Chú Lăng Nghiêm:
📥 tải Kinh Vạn Phật:

🌎 Website:

Nguồn: https://dirosa.me/

Xem thêm bài viết khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *