Trung Nguyên Kiếm Khách (Phần 2) – Tập 5

Posted by on December 29, 2019
Trung Nguyên Kiếm Khách 2:
Tiếp theo phần 1, phần hai tam tiểu thư Triệu Yến Linh cùng đoàn hộ tống huyết thư lên kinh thành vạch trần cha con nghiêm tung. Họ sẽ phải đối đầu với thiết y vệ và đưng sau thiết y vệ là người có võ công cao cường nhất. Họ sẽ đương đầu ra sao và liệu có tới được kinh thành trình huyết thư cho hoàng thượng.

Nguồn: https://dirosa.me/

Xem thêm bài viết khác: https://dirosa.me/category/giai-tri


One comment on "Trung Nguyên Kiếm Khách (Phần 2) – Tập 5"

2 a này vui gê

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *