Tự tạo mẫu phiếu lấy ý kiến trên Excel

Posted by on October 28, 2019
Điện thoại + Zalo: 038 696 1334
Sử dụng để lập phiếu lấy ý kiến (Cử chi, cổ đông, thành viên hội đồng, cư dân….) , thu thập thông tin…

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *