Word 2010 – Bài 4 – Tạo Footnote, Endnote, Header và Footer

Posted by on December 30, 2019
Hướng dẫn cách tạo Footnote, Endnote, Header và Footer cho luận văn hay tài liệu

Tập tin mẫu thực hành:

Nguồn: https://dirosa.me/

Xem thêm bài viết khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *