[Word 2013/ 2016] Hướng dẫn bài W41- Làm việc với bảng biểu (TLTH – HP THVP)

Posted by on October 28, 2019
Làm việc với bảng biểu (table)
– Tạo bảng
– Căn chỉnh bảng (trộn, chia ô)
– Thay đổi phong cách bảng
– Hiệu chỉnh kích thước ô
– Căn chỉnh văn bản trong ô
– Sắp xếp dữ liệu
– Chèn công thức
– Khôi phục bảng sang văn bản (nược lại)

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/


One comment on "[Word 2013/ 2016] Hướng dẫn bài W41- Làm việc với bảng biểu (TLTH – HP THVP)"

e like đầu cô nhé :((

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *